Profesör Doktor
Hesaplamalı Kimyasal Fizik

Eğer bir düşünce doğru ise, onu anlayabilen herkese aittir.
Yanlışsa onu düşünmüş olmakla övünmenin bir anlamı yoktur.
'Doğru' düşünce 'yeni' olamaz çünkü doğruluk insan aklının ürettiği bir şey değildir.
'Doğru' bizden bağımsız olarak mevcuttur ve bize düşen sadece onu farkedip anlayabilmektir.

Rene Guenon

Araştırma

Kitaplar

Metallic Systems: A Quantum Chemists Perspective, Edited by Orkid Coskuner, Thomas Allison, Carlos A Gonzalez, CRC Press, 2011

Metallic Clusters: Computer Simulations on Structures, Energetics, and Thermodynamics, Verlag Dr. Müller, 2010

İletişim

E-mail: alisebetci(at)yahoo.com